Na-isolatie van
binnenuit

Minder energiekosten en een gezondere leefomgeving door natuurproduct als na-isolatie van binnenuit

Woningbouwcorporaties zijn intensief bezig met het energetisch opwaarderen van bestaande woningen.
Een groot aantal doet dit in nauwe samenwerking met Isovlas. De woningen van deze corporaties beantwoorden nu al aan de norm ‘energie-index 1.4’, vergelijkbaar met het oude label B. In 2023 moeten alle woningen aan deze nieuwe norm voldoen. Na-isolatie aan de binnenzijde van het dak is zeer effi ciënt met het oog op de
vereiste energetische opwaardering van bestaande woningen. Circa 35% van de energie in een woning gaat namelijk verloren door het dak.
Minder energiekosten en een gezondere leefomgeving door natuurproduct als na-isolatie van binnenuit Isoleren de Isovlas na-isolatieproducten is hiervoor de beste oplossing.
Isovlas heeft speciale na-isolatie ontwikkeld:
Reno Interieur voor zolders en Reno TG Elegant voor ruimtes waarbij een hogere esthetische afwerking gewenst is, bijvoorbeeld slaapkamers of zolders.

Bewonerstevredenheid stijgt
Verduurzaming van woningen vertaalt zich direct in een hoge bewonerstevredenheid. De woning is na isolatie met Isovlas zeer energiezuinig. De stookkosten zijn substantieel lager en het wooncomfort is fors groter. Door de interessante prijs van Isovlas verhogen woningcorporaties niet of nauwelijks hun huur na het uitvoeren van de na-isolatie.

Isovlas Reno TG Elegant

Isovlas Reno TG Elegant heeft alle voordelen van zijn voorganger Reno Interieur maar is nóg mooier. Isovlas Reno TG Elegant is flexibele isolatie van vlas op een harde, gladde, stootvaste onderplaat. De onderplaat is afwasbaar en prachtig afgewerkt. Isovlas Reno TG Elegant is de oplossing voor hoogwaardige en esthetische na-isolatie van binnenuit. Vanzelfsprekend is ook Reno TG Elegant gemaakt van vlas en dus biobased en duurzaam.

Reno Interieur

Isovlas Reno Interieur is flexibele isolatie uit vlas op een harde, buigzame en stootvaste onderplaat. Even slim als logisch. Isovlas Reno Interieur is het duurzame, ecologische, technisch hoogwaardige en economische alternatief voor na-isolatie van binnenuit. Er is geen product dat meer beantwoordt aan de huidige eisen. Ook als het gaat om gezonde en duurzame verwerking.

De voordelen op een rijtje: